Акціонерам та інвесторам

Show details for Свідоцтво про реєстрацію випускуСвідоцтво про реєстрацію випуску
Show details for Статут ТоваристваСтатут Товариства
Show details for Положення ТоваристваПоложення Товариства
Show details for Загальні збори акціонерів 12.04.2017р.Загальні збори акціонерів 12.04.2017р.
Show details for Загальні збори акціонерів 19.10.2017р.Загальні збори акціонерів 19.10.2017р.
Show details for Загальні збори акціонерів 20.04.2016Загальні збори акціонерів 20.04.2016
Show details for Загальні збори акціонерів 22.04.2015Загальні збори акціонерів 22.04.2015
Show details for Загальні збори акціонерівЗагальні збори акціонерів
Show details for Звітність ТоваристваЗвітність Товариства
Show details for Висновки Ревізійної комісії (ревізора) та аудитора ТоваристВисновки Ревізійної комісії (ревізора) та аудитора Товариства
Hide details for Особлива інформація про емітентаОсоблива інформація про емітента
Show details for ..Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 25.04.2013
Show details for ..Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 14.04.2014
Show details for ..Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 08.07.2014
Show details for ..Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 22.04.2015
.Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 04.02.2016
.Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 26.02.2016
.Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 20.04.2016
.Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 14.07.2016
.Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 10.03.2017р.
.Відомості про зміну складу посадових осіб 12.04.2017р.
.Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 12.04.2017р.
Show details for Афілійовані особиАфілійовані особи
Show details for (Not Categorized)(Not Categorized)